tiết kiệm online - săn số lộc may

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA "TIẾT KIỆM ONLINE - SĂN SỐ LỘC MAY"

Vui lòng tra cứu danh sách trúng thưởng hàng tuần của chương trình "Tiết kiệm Online - Săn số lộc may" bên dưới.
Một khách hàng có thể tham gia và trúng giải ở các tuần khác nhau vì vậy ngay bây giờ hãy gửi tiết kiệm chỉ từ 1,000,000 VNĐ để tiếp tục săn số lộc may của tuần 10 (6/1/2020 - 12/1/2020) với giải đặc biệt 25,000,000 VNĐ.
Tiếp tục săn số tuần 10
TIẾT KIỆM ONLINE NGAY
Bộ số tuần này
Xem bộ số

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 10 (6/1/2020 đến 12/1/2020)

   DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 10 (6/1/2020 đến 12/1/2020)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 25,000,000VND

1

NGUYEN THI THU HA

036189xxxxxx

xxxxx3868

09/01/2020

Giải đặc biệt

 

 

 

 

 

 

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

DO QUYNH NGAN

010xxxxxx

xxxxx0707

08/01/2020

Giải nhất

2

PHAM THI LANH

160xxxxxx

xxxxx7573

06/01/2020

3

NGO THUY NINH

013xxxxxx

xxxxx6416

10/01/2020

4

NGUYEN VAN DONG

271xxxxxx

xxxxx7707

07/01/2020

5

DAO MINH THU

111xxxxxx

xxxxx2319

06/01/2020

 

 

 

 

 

 

50 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

PHAM THI HONG OANH

031xxxxxx

xxxxx0439

08/01/2020

Giải nhì

2

TRAN VIET ANH

363xxxxxx

xxxxx3546

11/01/2020

3

NGUYEN VAN TRUONG

001086xxxxxx

xxxxx7439

09/01/2020

4

NGUYEN MANH HA

022079xxxxxx

xxxxx4769

10/01/2020

5

TRAN HONG NHUNG

012xxxxxx

xxxxx6439

10/01/2020

6

DUONG THI HANH

038185xxxxxx

xxxxx3788

07/01/2020

7

NGUYEN THI BANG TAM

025xxxxxx

xxxxx7439

10/01/2020

8

VU ANH TUAN

036085xxxxxx

xxxxx9788

06/01/2020

9

LAI NGOC MINH

001066xxxxxx

xxxxx8575

07/01/2020

10

BACH HONG BICH

125xxxxxx

xxxxx8027

08/01/2020

11

TRUONG VAN LUC

040084xxxxxx

xxxxx7027

09/01/2020

12

LUONG NIEM TU

025xxxxxx

xxxxx2439

06/01/2020

13

VU THI HANG

036184xxxxxx

xxxxx9274

10/01/2020

14

NGUYEN THI BAO KHUYEN

250xxxxxx

xxxxx6027

10/01/2020

15

NGUYEN THI DIEU HUONG

012xxxxxx

xxxxx1788

10/01/2020

16

BUI THI THU HIEN

164xxxxxx

xxxxx5027

10/01/2020

17

NGUYEN THI PHUONG THAO

280xxxxxx

xxxxx9546

07/01/2020

18

NGUYEN THI QUI

024xxxxxx

xxxxx3788

07/01/2020

19

NGUYEN THUY HANG

174xxxxxx

xxxxx9027

07/01/2020

20

TRAN THI SANG

110xxxxxx

xxxxx2575

08/01/2020

21

NGUYEN THI KIM PHUONG

025xxxxxx

xxxxx6603

09/01/2020

22

NGUYEN THI NGOC HUYEN

001196xxxxxx

xxxxx7769

11/01/2020

23

NGUYEN THI HUONG

135xxxxxx

xxxxx8603

11/01/2020

24

HOANG THI HUONG

038172xxxxxx

xxxxx8027

06/01/2020

25

DAO THI VAN ANH

033196xxxxxx

xxxxx0575

08/01/2020

26

DINH THI NGAN

112xxxxxx

xxxxx9788

09/01/2020

27

PHAM THI MAI PHUONG

031xxxxxx

xxxxx8439

07/01/2020

28

NGUYEN YEN HA

001098xxxxxx

xxxxx3027

08/01/2020

29

VU THI LINH

142xxxxxx

xxxxx2603

08/01/2020

30

NGUYEN THI DUYEN

174xxxxxx

xxxxx8904

06/01/2020

31

PHAM THI THU HOAI

241xxxxxx

xxxxx9769

07/01/2020

32

LUU TUONG THUY CHI

172xxxxxx

xxxxx2575

11/01/2020

33

LE THI THUY

183xxxxxx

xxxxx0027

07/01/2020

34

LE THI HAI YEN

019184xxxxxx

xxxxx6546

07/01/2020

35

PHAM TU ANH

063xxxxxx

xxxxx4769

06/01/2020

36

PHUNG DUC HOANG

B6xxxxxx

xxxxx1904

06/01/2020

37

TRAN THI THUY

168xxxxxx

xxxxx2603

06/01/2020

38

LE PHUONG ANH

012xxxxxx

xxxxx1439

07/01/2020

39

NGO PHUONG LINH

026191xxxxxx

xxxxx2788

07/01/2020

40

NGUYEN THI PHUONG THAO

008177xxxxxx

xxxxx4387

08/01/2020

41

LA THI DUNG

035180xxxxxx

xxxxx2439

11/01/2020

42

NGUYEN PHUONG THAO

035190xxxxxx

xxxxx6387

11/01/2020

43

NGUYEN THI VAN

017xxxxxx

xxxxx6546

09/01/2020

44

LUU THI KIM TAM

191xxxxxx

xxxxx3274

09/01/2020

45

PHAM THI LE THANH

001187xxxxxx

xxxxx0274

06/01/2020

46

PHAN THI THUY

012xxxxxx

xxxxx1546

06/01/2020

47

NGUYEN THI NHUNG

036185xxxxxx

xxxxx3769

06/01/2020

48

NGUYEN THI TUYET

034191xxxxxx

xxxxx0439

07/01/2020

49

VAN THANH TRUNG

301xxxxxx

xxxxx4546

11/01/2020

50

TA DUY HUNG

001088xxxxxx

xxxxx8788

06/01/2020

290 giải ba của tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách Khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may: Chi tiết TẠI ĐÂY

 

 

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 9 (30/12/2019 đến 5/1/2020)

   DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 9 (30/12/2019 đến 5/1/2020)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 25,000,000VND

1

NGUYEN THI BICH THUY

011xxxxxx

xxxxx4799

03/01/2020

Giải đặc biệt

 

 

 

 

 

 

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

NGUYEN THU TRA

001195xxxxxx

xxxxx9685

02/01/2020

Giải nhất

2

LE THI BICH HANH

013xxxxxx

xxxxx6483

04/01/2020

3

NGUYEN TRA GIANG

001190xxxxxx

xxxxx9483

02/01/2020

4

DAO THI THANH NGA

034182xxxxxx

xxxxx7696

02/01/2020

5

PHAM THI XUAN MAI

331xxxxxx

xxxxx6483

03/01/2020

 

 

 

 

 

 

50 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

NGUYEN VAN DAT

183xxxxxx

xxxxx4829

30/12/2019

Giải nhì

2

DO THI THUY

141xxxxxx

xxxxx1492

02/01/2020

3

NGUYEN VINH LOC

040057xxxxxx

xxxxx6829

03/01/2020

4

NGUYEN THI THU HA

111xxxxxx

xxxxx5806

03/01/2020

5

PHAM THI THUY DUONG

013xxxxxx

xxxxx7078

04/01/2020

6

PHAM THI HUONG

013xxxxxx

xxxxx4492

03/01/2020

7

NGUYEN XUAN BACH

001092xxxxxx

xxxxx4494

03/01/2020

8

VU HOANG DUNG

001078xxxxxx

xxxxx0406

03/01/2020

9

LE QUOC BAO

173xxxxxx

xxxxx8492

02/01/2020

10

TRAN NGOC HA

025xxxxxx

xxxxx4806

03/01/2020

11

LE HUYNH AI LAN

371xxxxxx

xxxxx2078

03/01/2020

12

NGUYEN THANH TRUNG

001090xxxxxx

xxxxx5334

31/12/2019

13

NGUYEN BICH HANG

012xxxxxx

xxxxx1078

02/01/2020

14

TO THI THU HUONG

036174xxxxxx

xxxxx0078

02/01/2020

15

TA HUU CHINH

017xxxxxx

xxxxx2492

03/01/2020

16

HOANG THI HAO

031183xxxxxx

xxxxx6494

31/12/2019

17

DO THI THUY

036184xxxxxx

xxxxx0829

01/01/2020

18

HUYNH PHUNG UYEN

205xxxxxx

xxxxx9829

02/01/2020

19

TRAN THI HOANG ANH

135xxxxxx

xxxxx5406

02/01/2020

20

VU BA HIEN

013xxxxxx

xxxxx4334

02/01/2020

21

NGUYEN QUANG VINH

034087xxxxxx

xxxxx3078

02/01/2020

22

LE THI YEN

191xxxxxx

xxxxx6406

03/01/2020

23

LE BINH THANH

121xxxxxx

xxxxx9492

04/01/2020

24

NGUYEN THI PHUONG

215xxxxxx

xxxxx8078

30/12/2019

25

TRAN MAI LINH

013xxxxxx

xxxxx1494

02/01/2020

26

HOANG MINH TIEN

012xxxxxx

xxxxx8078

02/01/2020

27

TRAN THI NGOC

B9xxxxxx

xxxxx2806

04/01/2020

28

HA THI LOAN

040185xxxxxx

xxxxx6078

30/12/2019

29

NGUYEN SY THANH SON

040085xxxxxx

xxxxx1078

31/12/2019

30

PHAN MANH CUONG

012xxxxxx

xxxxx7406

02/01/2020

31

NGUYEN VAN HUONG

001191xxxxxx

xxxxx3406

30/12/2019

32

NGUYEN VAN TUONG

261xxxxxx

xxxxx4829

01/01/2020

33

TRAN THI MAI PHUONG

371xxxxxx

xxxxx9005

01/01/2020

34

VO THI KHANH

215xxxxxx

xxxxx9334

02/01/2020

35

BUI QUE NGAN

012xxxxxx

xxxxx0806

31/12/2019

36

NGUYEN THI MONG TUYEN

361xxxxxx

xxxxx4005

31/12/2019

37

NGUYEN VAN ANH

001082xxxxxx

xxxxx7078

02/01/2020

38

NGUYEN THI MINH TRUC

025xxxxxx

xxxxx2078

02/01/2020

39

HO THANH THANG

001088xxxxxx

xxxxx2005

31/12/2019

40

VU THI THOANG

142xxxxxx

xxxxx7405

31/12/2019

41

NGUYEN HANH GIANG

211xxxxxx

xxxxx1829

30/12/2019

42

HO THI PHUONG LAN

025xxxxxx

xxxxx5405

31/12/2019

43

LE VU MINH TAM

038193xxxxxx

xxxxx9806

03/01/2020

44

TU PHUNG THAO QUYEN

201xxxxxx

xxxxx9078

03/01/2020

45

THAI THI VIET THANH

024xxxxxx

xxxxx0078

04/01/2020

46

TRAN THI PHUONG LAN

034189xxxxxx

xxxxx2494

31/12/2019

47

NGUYEN THI PHUONG LOAN

001189xxxxxx

xxxxx7405

03/01/2020

48

NGUYEN THI MINH TAM

033196xxxxxx

xxxxx7406

31/12/2019

49

NGO DINH THOI

201xxxxxx

xxxxx6829

04/01/2020

50

CHU VAN TU

036088xxxxxx

xxxxx1005

01/01/2020

336 giải ba của tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách Khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may: Chi tiết TẠI ĐÂY

 

 

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 8 (23/12 đến 29/12/2019)

   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TUẦN 8 (23/12 đến 29/12/2019)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 50,000,000VND

1

NGUYEN THI HIEN ANH

001182xxxxxx

xxxxx4781

23/12/2019

Giải đặc biệt

 

 

 

 

 

 

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

HOANG THI BINH YEN

031xxxxxx

xxxxx9233

23/12/2019

Giải nhất

2

LUONG THI LE THANH

040192xxxxxx

xxxxx3255

26/12/2019

3

DAO VAN OANH

012xxxxxx

xxxxx0233

25/12/2019

4

NGUYEN DUC TUAN

001090xxxxxx

xxxxx7233

29/12/2019

5

NGO THI NHAN

120xxxxxx

xxxxx4682

24/12/2019

 

 

 

 

 

 

48 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

NGUYEN KIM NGA

011xxxxxx

xxxxx1614

26/12/2019

Giải nhì

2

DAO THUY MINH

024xxxxxx

xxxxx1307

25/12/2019

3

NGUYEN THI BICH NGOC

013xxxxxx

xxxxx1767

28/12/2019

4

NGUYEN MINH TAM

001192xxxxxx

xxxxx3948

24/12/2019

5

TAO THI CHINH

013xxxxxx

xxxxx6307

26/12/2019

6

HOANG BAO LINH

112xxxxxx

xxxxx1948

24/12/2019

7

NGUYEN THI THANH THUY

001176xxxxxx

xxxxx9948

27/12/2019

8

NGUYEN THANH DO

001079xxxxxx

xxxxx8307

28/12/2019

9

PHAN HOANG THAI

011xxxxxx

xxxxx6953

28/12/2019

10

NGUYEN THI DO HANG

013xxxxxx

xxxxx0053

27/12/2019

11

LAM THI ANH NGOC

241xxxxxx

xxxxx3948

25/12/2019

12

BUI DUC HIEU

001091xxxxxx

xxxxx3948

27/12/2019

13

NGUYEN NGOC BICH

012xxxxxx

xxxxx7307

23/12/2019

14

LE THANH TUAN

038083xxxxxx

xxxxx8307

24/12/2019

15

NGUYEN THI OANH

036188xxxxxx

xxxxx2316

25/12/2019

16

NGUYEN THI ANH NHUNG

060188xxxxxx

xxxxx8191

23/12/2019

17

PHAM THI NGA

135xxxxxx

xxxxx1948

23/12/2019

18

NGUYEN THI THU HUONG

022xxxxxx

xxxxx8948

23/12/2019

19

NGUYEN THI UYEN

168xxxxxx

xxxxx3053

24/12/2019

20

NGUYEN THU HIEN

012xxxxxx

xxxxx9053

27/12/2019

21

DANG THUY LINH

012xxxxxx

xxxxx9307

28/12/2019

22

DANG TRAN PHUONG LINH

186xxxxxx

xxxxx7316

27/12/2019

23

NGUYEN QUANG HUNG

031086xxxxxx

xxxxx6316

25/12/2019

24

TRAN HO NAM

083087xxxxxx

xxxxx2953

29/12/2019

25

NGUYEN BICH THUY

011xxxxxx

xxxxx1452

26/12/2019

26

TRAN THI LINH

036186xxxxxx

xxxxx8948

23/12/2019

27

NGO HOANG KIM

001061xxxxxx

xxxxx6307

27/12/2019

28

BUI THI NHAN

145xxxxxx

xxxxx5948

24/12/2019

29

PHAM VAN CHINH

035090xxxxxx

xxxxx6948

27/12/2019

30

HO VAN HIEU

001083xxxxxx

xxxxx5191

28/12/2019

31

HOANG THI HANG

186xxxxxx

xxxxx1953

25/12/2019

32

VU THUY MINH THU

025xxxxxx

xxxxx4767

25/12/2019

33

LE THI HIEN

183xxxxxx

xxxxx3191

23/12/2019

34

NGUYEN THI SON HA

027191xxxxxx

xxxxx5953

23/12/2019

35

PHAM THI LIEU

172xxxxxx

xxxxx0053

23/12/2019

36

NGUYEN TRUNG KIEN

023xxxxxx

xxxxx9953

27/12/2019

37

CHU THI TRANG

017xxxxxx

xxxxx1307

27/12/2019

38

PHAM THI HA

162xxxxxx

xxxxx2614

29/12/2019

39

DANG VAN TUAN

030085xxxxxx

xxxxx7307

27/12/2019

40

BUI THI CUC PHUONG

017xxxxxx

xxxxx0307

23/12/2019

41

PHAM THI THANH THUY

011xxxxxx

xxxxx0767

25/12/2019

42

NGUYEN THI ANH TUYET

011xxxxxx

xxxxx7953

23/12/2019

43

NGUYEN THI KHUYEN

121xxxxxx

xxxxx0316

24/12/2019

44

LE ANH TUYET

001300xxxxxx

xxxxx3953

27/12/2019

45

HUYNH THI THUY DUONG

363xxxxxx

xxxxx5452

27/12/2019

46

VU MINH HIEU

013xxxxxx

xxxxx9767

24/12/2019

47

YOO SE JIN

M00xxxxxx

xxxxx0953

23/12/2019

48

MAU THI THANH NGA

017xxxxxx

xxxxx0191

24/12/2019

250 giải ba của tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách Khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may: Chi tiết TẠI ĐÂY

 

 

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 7 (16/12 đến 22/12/2019)

   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TUẦN 7 (16/12 đến 22/12/2019)

STT

Họ và tên

CMND/HC/Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 25,000,000VNĐ

1

TRAN THUY LAM

280xxxxxx

xxxxx9814

17/12/2019

Giải đặc biệt

5 Giải nhất: trị giá 1,000,000VNĐ

1

NGUYEN THANH GIANG

280xxxxxx

xxxxx3069

21/12/2019

Giải nhất

2

PHAM VAN HIEN

001071xxxxxx

xxxxx5069

17/12/2019

3

NGUYEN TRUNG TINH

036084xxxxxx

xxxxx1069

19/12/2019

4

NGUYEN THI NHU HOA

024076xxxxxx

xxxxx7085

18/12/2019

5

TRAN THI SOA

001190xxxxxx

xxxxx4529

21/12/2019

50 Giải nhì: trị giá 200,000VNĐ

1

VU THI THUY LIEN

011xxxxxx

xxxxx1317

18/12/2019

Giải nhì

2

NGUYEN THI THU HONG

013xxxxxx

xxxxx5222

19/12/2019

3

TRAN THI HAI YEN

001184xxxxxx

xxxxx5639

16/12/2019

4

VU THI PHUONG ANH

031188xxxxxx

xxxxx8317

18/12/2019

5

NGUYEN KHANH TRUNG

023xxxxxx

xxxxx9776

17/12/2019

6

BUI THI LAN

001187xxxxxx

xxxxx4317

21/12/2019

7

PHAM THANH THUY

271xxxxxx

xxxxx5317

16/12/2019

8

TRAN VAN VIET

036078xxxxxx

xxxxx9776

16/12/2019

9

NGUYEN THU HA

036191xxxxxx

xxxxx0776

19/12/2019

10

NGUYEN VAN HUE

030088xxxxxx

xxxxx1743

19/12/2019

11

PHAM MANH TUNG

162xxxxxx

xxxxx1776

17/12/2019

12

TRA THI HONG THUY

058191xxxxxx

xxxxx0639

16/12/2019

13

PHAM THI THUY LOI

001166xxxxxx

xxxxx3317

17/12/2019

14

PHAM TRUNG KIEN

031086xxxxxx

xxxxx9354

16/12/2019

15

TRAN THI THUY NGA

031xxxxxx

xxxxx8743

16/12/2019

16

NGO TRUNG THANH

012xxxxxx

xxxxx6222

19/12/2019

17

PHAM THI THU HUE

031175xxxxxx

xxxxx0639

17/12/2019

18

LE VAN HOP

010xxxxxx

xxxxx2743

17/12/2019

19

DO HONG PHUONG TRUC

311xxxxxx

xxxxx6743

19/12/2019

20

LE THI TUYET LAN

025xxxxxx

xxxxx6317

20/12/2019

21

DANG THI THU

030xxxxxx

xxxxx8776

17/12/2019

22

LEE WON SANG

M30xxxxxx

xxxxx5639

16/12/2019

23

BUI THI XUAN HUONG

011xxxxxx

xxxxx6953

20/12/2019

24

HOANG THI VAN ANH

172xxxxxx

xxxxx5317

21/12/2019

25

DO THE TIEN

013xxxxxx

xxxxx2639

17/12/2019

26

TRAN QUOC HOAN

186xxxxxx

xxxxx9317

19/12/2019

27

PHAM THANH NGA

012xxxxxx

xxxxx9743

17/12/2019

28

LE THI KIM TRINH

022xxxxxx

xxxxx5776

16/12/2019

29

PHAM THI YEN

163xxxxxx

xxxxx3953

17/12/2019

30

NGUYEN THI NGHIA

001184xxxxxx

xxxxx2776

19/12/2019

31

DO THI LAN ANH

142xxxxxx

xxxxx1639

21/12/2019

32

DINH THI NHAT

091xxxxxx

xxxxx7222

17/12/2019

33

NGUYEN THI THU TRANG

012xxxxxx

xxxxx2953

17/12/2019

34

NGUYEN THI DUNG

001188xxxxxx

xxxxx2354

20/12/2019

35

TRAN THI HONG HA

191xxxxxx

xxxxx4222

21/12/2019

36

LY THANH CHAU

023xxxxxx

xxxxx9743

20/12/2019

37

BUI THI GIANG

001194xxxxxx

xxxxx0317

16/12/2019

38

NGUYEN THI THAO

173xxxxxx

xxxxx5317

20/12/2019

39

NGUYEN THI THU TRANG

201xxxxxx

xxxxx6317

22/12/2019

40

DUONG THU TRANG

017187xxxxxx

xxxxx1953

16/12/2019

41

CAO VAN KIEU

079194xxxxxx

xxxxx8317

16/12/2019

42

DO THI QUYNH

145xxxxxx

xxxxx7639

17/12/2019

43

VU VAN AN

001088xxxxxx

xxxxx8743

17/12/2019

44

KHONG CHAU ANH

001088xxxxxx

xxxxx7776

16/12/2019

45

DO THI HUONG

152xxxxxx

xxxxx4776

16/12/2019

46

PHAM THI THANH TUNG

215xxxxxx

xxxxx6222

16/12/2019

47

TRAN KHANH LINH

174xxxxxx

xxxxx4317

17/12/2019

48

NGUYEN THI ANH NGUYET

212xxxxxx

xxxxx5743

17/12/2019

49

NGUYEN THI BE HUONG

025xxxxxx

xxxxx7953

17/12/2019

50

TA QUANG HIEP

001093xxxxxx

xxxxx8639

18/12/2019

247 giải ba của tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách Khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may: Chi tiết TẠI ĐÂY

 

 

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 6 (9/12 đến 15/12/2019)

   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TUẦN 6 (9/12 đến 15/12/2019)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 25,000,000VND

1

NGUYEN THI YEN

112xxxxxx

xxxxx7073

09/12/2019

Giải đặc biệt

 

 

 

 

 

 

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

NGUYEN KHANH TUNG

012xxxxxx

xxxxx1774

13/12/2019

Giải nhất

2

DO THI THU THUY

012xxxxxx

xxxxx6774

09/12/2019

3

TRAN THI MAI

017188xxxxxx

xxxxx9774

09/12/2019

4

LE HA PHUONG

012xxxxxx

xxxxx8842

14/12/2019

5

NGUYEN HUU NAM

012xxxxxx

xxxxx1842

10/12/2019

 

 

 

 

 

 

50 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

NGUYEN THI HOI

042183xxxxxx

xxxxx9637

14/12/2019

Giải nhì

2

NGUYEN THI TUYET

001179xxxxxx

xxxxx9177

13/12/2019

3

NGUYEN THI HONG HAI

001169xxxxxx

xxxxx4177

10/12/2019

4

NGUYEN DIEU LINH

132xxxxxx

xxxxx0783

14/12/2019

5

TRAN TIEN VU

001081xxxxxx

xxxxx3177

09/12/2019

6

LE LAN ANH

038184xxxxxx

xxxxx4637

10/12/2019

7

NGUYEN DINH THANG

087087xxxxxx

xxxxx5783

12/12/2019

8

HOANG THI THUY CHI

031192xxxxxx

xxxxx0177

11/12/2019

9

VO VAN MAT

190xxxxxx

xxxxx4177

10/12/2019

10

DANG THI KIM LOAN

001181xxxxxx

xxxxx1309

12/12/2019

11

DO HOANG YEN

241xxxxxx

xxxxx4783

09/12/2019

12

NGUYEN MINH THUY

012xxxxxx

xxxxx1637

11/12/2019

13

TRAN HUU DUNG

079086xxxxxx

xxxxx2177

13/12/2019

14

NGUYEN DIEU LINH

001186xxxxxx

xxxxx4747

09/12/2019

15

NGUYEN THI HOA

022183xxxxxx

xxxxx4034

12/12/2019

16

HOANG TRUNG KIEN

038062xxxxxx

xxxxx0309

10/12/2019

17

TRAN THI MINH HIEN

024xxxxxx

xxxxx5783

10/12/2019

18

NGUYEN THI LIEN NGA

142xxxxxx

xxxxx9213

11/12/2019

19

DO THI THANH NGA

111xxxxxx

xxxxx5213

09/12/2019

20

BUI THI KHUYEN

036189xxxxxx

xxxxx7637

11/12/2019

21

NGUYEN THI TAM

205xxxxxx

xxxxx6747

11/12/2019

22

NGUYEN THI HOAI

001190xxxxxx

xxxxx8747

14/12/2019

23

NGUYEN TRUONG SON

025073xxxxxx

xxxxx9339

12/12/2019

24

CAO THI VAN PHUONG

079153xxxxxx

xxxxx7637

11/12/2019

25

VU THI SINH

012xxxxxx

xxxxx0783

13/12/2019

26

NGUYEN THI NUONG

112xxxxxx

xxxxx4034

09/12/2019

27

NGUYEN THI NGA

022177xxxxxx

xxxxx7637

10/12/2019

28

DIEU THI HIEN

011186xxxxxx

xxxxx5783

13/12/2019

29

NGUYEN THI BICH NGOC

025194xxxxxx

xxxxx9034

11/12/2019

30

NGUYEN TRUNG KIEN

038077xxxxxx

xxxxx3177

11/12/2019

31

TRUONG VAN BAN

034088xxxxxx

xxxxx9783

13/12/2019

32

PHUNG DUYEN THU

079182xxxxxx

xxxxx3034

11/12/2019

33

NGUYEN THI LOAN

030190xxxxxx

xxxxx0637

14/12/2019

34

PHAN THI THUY DUNG

191xxxxxx

xxxxx4783

14/12/2019

35

TRUONG THI KIEU OANH

191xxxxxx

xxxxx0339

12/12/2019

36

NGUYEN THI THANH THUY

011xxxxxx

xxxxx3747

11/12/2019

37

NGUYEN VAN TRIEU

145xxxxxx

xxxxx8177

10/12/2019

38

HOANG NGOC HA

038176xxxxxx

xxxxx3783

10/12/2019

39

NGUYEN THI KIM CHAU

072178xxxxxx

xxxxx8637

12/12/2019

40

PHAM THI LIEN

013xxxxxx

xxxxx6783

10/12/2019

41

MAI THI QUYEN

038182xxxxxx

xxxxx2213

12/12/2019

42

CHU THI NGUYET

145xxxxxx

xxxxx8747

12/12/2019

43

NGUYEN THANH THE

026075xxxxxx

xxxxx5177

10/12/2019

44

LUONG HUE TRAN

341xxxxxx

xxxxx9034

10/12/2019

45

NGUYEN THANH HA

036086xxxxxx

xxxxx5637

09/12/2019

46

TRAN BINH TRONG

013xxxxxx

xxxxx2637

09/12/2019

47

TRAN THI HA

250xxxxxx

xxxxx9637

12/12/2019

48

TRAN MANH HUNG

031079xxxxxx

xxxxx4177

13/12/2019

49

TRAN HONG MINH

011xxxxxx

xxxxx8747

12/12/2019

50

NGUYEN THI BE HUONG

025xxxxxx

xxxxx3177

13/12/2019

 

 

 

 

 

 

303 giải ba của tuần:Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách Khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may: Chi tiết TẠI ĐÂY

 

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 5 (2/12 đến 8/12/2019)

   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TUẦN 5 (2/11 đến 8/12/2019)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 20,000,000VND

1

TRAN BUI HONG GIANG

001197xxxxxx

xxxxx5223

05/12/2019

Giải đặc biệt

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

NGUYEN DINH THUAN

001082xxxxxx

xxxxx8547

03/12/2019

Giải nhất

2

NGUYEN THIEN NGHIA

079071xxxxxx

xxxxx4547

05/12/2019

3

NGUYEN HOAI PHONG

225xxxxxx

xxxxx2927

03/12/2019

4

NGUYEN THANH TUNG

011xxxxxx

xxxxx4245

06/12/2019

5

DO THI MAI

163xxxxxx

xxxxx1245

02/12/2019

      

50 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

TRAN GIANG SON

141xxxxxx

xxxxx9317

07/12/2019

Giải nhì

2

NGUYEN KHAC HO

012xxxxxx

xxxxx4427

03/12/2019

3

NGUYEN THI MAN

033188xxxxxx

xxxxx4246

03/12/2019

4

PHAN THI NGAN

036189xxxxxx

xxxxx2427

06/12/2019

5

NGUYEN THI HOANG THAN

191xxxxxx

xxxxx8427

04/12/2019

6

KIM LY HUYEN

038176xxxxxx

xxxxx3317

04/12/2019

7

PHAM TIEN DUY

012xxxxxx

xxxxx8148

07/12/2019

8

TRAN THI THANH THUY

001165xxxxxx

xxxxx2246

04/12/2019

9

LE QUANG

CH9xxxxxx

xxxxx8148

04/12/2019

10

TA THI LAN

145xxxxxx

xxxxx4057

02/12/2019

11

TRAN XUAN TU

034089xxxxxx

xxxxx0057

03/12/2019

12

DANG THI ANH TUYET

001184xxxxxx

xxxxx2057

04/12/2019

13

DO HOANG GIA

036081xxxxxx

xxxxx3972

06/12/2019

14

TRAN KIM THANH

001172xxxxxx

xxxxx2057

06/12/2019

15

NGUYEN DANG Y NHI

230xxxxxx

xxxxx1148

07/12/2019

16

LA THI GIANG

001185xxxxxx

xxxxx4701

04/12/2019

17

LE MINH DUY

001086xxxxxx

xxxxx9317

04/12/2019

18

HA THI HONG LE

013xxxxxx

xxxxx0427

02/12/2019

19

PHAN THI THUY VAN

131xxxxxx

xxxxx6317

02/12/2019

20

NGUYEN THI THU HA

012xxxxxx

xxxxx4701

02/12/2019

21

KHUC HUONG GIANG

012xxxxxx

xxxxx1427

03/12/2019

22

NGO QUOC DINH

012xxxxxx

xxxxx4057

03/12/2019

23

LE NHAN HONG

171xxxxxx

xxxxx4427

04/12/2019

24

BUI THI THUY ANH

B9xxxxxx

xxxxx4427

06/12/2019

25

NGUYEN NGOC THANG

013xxxxxx

xxxxx7057

07/12/2019

26

NGUYEN THI THAO ANH

112xxxxxx

xxxxx6701

05/12/2019

27

LE THI XUAN YEN

036181xxxxxx

xxxxx6057

02/12/2019

28

MAI THI HUONG

241xxxxxx

xxxxx6148

07/12/2019

29

PHAM KIEU THUY

012xxxxxx

xxxxx0701

05/12/2019

30

AN THI NGOC BICH

001186xxxxxx

xxxxx1317

07/12/2019

31

DUONG HUONG GIANG

026196xxxxxx

xxxxx9057

06/12/2019

32

NGUYEN THI HAI

174xxxxxx

xxxxx6148

02/12/2019

33

BUI THI LAN

173xxxxxx

xxxxx9317

03/12/2019

34

TANG KHANH PHU

365xxxxxx

xxxxx5057

02/12/2019

35

NGUYEN THI OANH

191xxxxxx

xxxxx7148

04/12/2019

36

NGUYEN PHUONG DUNG

012xxxxxx

xxxxx9427

05/12/2019

37

NGUYEN THI THU ANH

121xxxxxx

xxxxx0148

06/12/2019

38

Nguyen Chau Hoang Manh

301xxxxxx

xxxxx2317

07/12/2019

39

TRAN THI THUONG - VPB

250xxxxxx

xxxxx1701

07/12/2019

40

LE THI THUY DUNG

038186xxxxxx

xxxxx0427

06/12/2019

41

NGUYEN THI NGOC HAN

001186xxxxxx

xxxxx6148

05/12/2019

42

DANG VAN HUNG

125xxxxxx

xxxxx4701

03/12/2019

43

VU NGOC ANH

272xxxxxx

xxxxx2701

03/12/2019

44

LE NU QUYNH OANH

201xxxxxx

xxxxx8701

04/12/2019

45

NGUYEN THI ANH THU

060xxxxxx

xxxxx2317

04/12/2019

46

DAO THI THUY HANG

131xxxxxx

xxxxx6701

04/12/2019

47

DAM VAN CHUYEN

026089xxxxxx

xxxxx7972

06/12/2019

48

NGUYEN THI HA

163xxxxxx

xxxxx0057

06/12/2019

49

NGUYEN THI OANH

038172xxxxxx

xxxxx3457

06/12/2019

50

TRAN THI LUAN

012xxxxxx

xxxxx8148

04/12/2019

      

289 giải ba của tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách Khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may: Chi tiết TẠI ĐÂY

 

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 4 (25/11 đến 1/12/2019)

   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TUẦN 4 (25/11 đến 1/12/2019)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 30,000,000VND

1

TRINH THU NGA

013xxxxxx

xxxxx4811

25/11/2019

Giải đặc biệt

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

LUC VAN CHONG

073xxxxxx

xxxxx3282

26/11/2019

Giải nhất

2

LE TRUNG CHANH

352xxxxxx

xxxxx3408

27/11/2019

3

PHAM THI HUONG

013xxxxxx

xxxxx4408

28/11/2019

4

TRAN THI THU TRANG

151xxxxxx

xxxxx1276

28/11/2019

5

PHAM THUY LINH

001193xxxxxx

xxxxx2814

30/11/2019

      

50 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

NGUYEN THI THANH HIEN

001184xxxxxx

xxxxx8633

25/11/2019

Giải nhì

2

NGO HONG QUAN

013xxxxxx

xxxxx2877

25/11/2019

3

NGUYEN THI NGA

172xxxxxx

xxxxx4749

25/11/2019

4

NGUYEN QUYNH TRANG

012xxxxxx

xxxxx6297

25/11/2019

5

NGUYEN TIEN DAT

014094xxxxxx

xxxxx5749

25/11/2019

6

NGUYEN THI NGUYET ANH

011xxxxxx

xxxxx3999

25/11/2019

7

SAI VAN THANH

017xxxxxx

xxxxx3122

25/11/2019

8

VU MINH HIEN

001183xxxxxx

xxxxx7122

25/11/2019

9

NGUYEN THI TO UYEN

033191xxxxxx

xxxxx8122

25/11/2019

10

NGUYEN THI LUONG

121xxxxxx

xxxxx5625

25/11/2019

11

NGUYEN VAN PHUOC HOANG

077088xxxxxx

xxxxx9877

25/11/2019

12

DO THI LAN ANH

163xxxxxx

xxxxx2749

25/11/2019

13

DO DUC VIET

012xxxxxx

xxxxx6127

25/11/2019

14

PHAM THI THU TRANG

113xxxxxx

xxxxx5134

26/11/2019

15

TRUONG THI KIM

012xxxxxx

xxxxx5877

26/11/2019

16

NGUYEN THANH DO

012xxxxxx

xxxxx8127

26/11/2019

17

NGUYEN THI BONG

125xxxxxx

xxxxx9999

26/11/2019

18

NGUYEN MINH HOANG

011xxxxxx

xxxxx7625

26/11/2019

19

NGUYEN THI THANH

001163xxxxxx

xxxxx6749

26/11/2019

20

LE HUYNH PHUONG ANH

079190xxxxxx

xxxxx3877

26/11/2019

21

NGUYEN THI THUY

034193xxxxxx

xxxxx4297

26/11/2019

22

NGUYEN THUY QUYEN

215xxxxxx

xxxxx4099

27/11/2019

23

NGUYEN THI LIEN

171xxxxxx

xxxxx6625

27/11/2019

24

VU THI HUYEN TRANG

017186xxxxxx

xxxxx8127

27/11/2019

25

NGO BA NGHI

001064xxxxxx

xxxxx3134

28/11/2019

26

DOAN THI LAN HUONG

113xxxxxx

xxxxx8134

28/11/2019

27

Nguyen Thi Thu Hang

037190xxxxxx

xxxxx2625

28/11/2019

28

NGUYEN THI PHUONG HAU

001180xxxxxx

xxxxx8297

28/11/2019

29

QUYEN THI THU TRANG

037178xxxxxx

xxxxx6625

28/11/2019

30

NGUYEN THI VINH

181xxxxxx

xxxxx4633

28/11/2019

31

PHAM THI VAN

001178xxxxxx

xxxxx2999

28/11/2019

32

NGUYEN QUYNH NHU

221xxxxxx

xxxxx6749

29/11/2019

33

TRAN THI ANH HONG

024xxxxxx

xxxxx8127

29/11/2019

34

NGUYEN THI LE GIANG

135xxxxxx

xxxxx6122

29/11/2019

35

DUONG THI CHIEN

121xxxxxx

xxxxx2134

29/11/2019

36

NGUYEN THI LAN HUONG

001174xxxxxx

xxxxx6127

29/11/2019

37

VU CONG VINH

022091xxxxxx

xxxxx7099

29/11/2019

38

TRAN BACH DANG

290xxxxxx

xxxxx5877

29/11/2019

39

VU THI THU HA

034175xxxxxx

xxxxx9127

29/11/2019

40

LE THI HONG TINH

205xxxxxx

xxxxx9099

29/11/2019

41

PHAM CONG DANH

024xxxxxx

xxxxx2099

29/11/2019

42

DINH THI KIM THOA

011xxxxxx

xxxxx8633

30/11/2019

43

MAI VAN LOI

013xxxxxx

xxxxx5877

30/11/2019

44

DUONG QUYNH CHI

012xxxxxx

xxxxx2127

30/11/2019

45

PHAM THU PHUONG

001190xxxxxx

xxxxx8999

30/11/2019

46

NGUYEN VIET CUU

191xxxxxx

xxxxx5134

30/11/2019

47

TA THI LAM TAN

187xxxxxx

xxxxx3122

30/11/2019

48

LE THI Y VAN

184xxxxxx

xxxxx6749

30/11/2019

49

CAO THI PHUONG

111xxxxxx

xxxxx9297

30/11/2019

50

NGUYEN THI THUONG

034191xxxxxx

xxxxx1099

30/11/2019

      

348 giải ba của tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 3 (18/11 đến 24/11/2019)

   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN 3 (18/11 đến 24/11/2019)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 20,000,000VND

1

NGUYEN THI THAO

122xxxxxx

xxxxx2295

22/11/2019

Giải đặc biệt

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

BUI THI THAI

70xxxxxx

xxxxx0958

19/11/2019

Giải nhất

2

LE VU DAI

160xxxxxx

xxxxx2506

20/11/2019

3

LE THI THU TRANG

1183xxxxxx

xxxxx7918

23/11/2019

4

TRAN THI LINH

36186xxxxxx

xxxxx0506

21/11/2019

5

LAM MY LINH

370xxxxxx

xxxxx7918

19/11/2019

 

 

 

 

 

 

50 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

DINH SON TUNG

13xxxxxx

xxxxx8702

18/11/2019

Giải nhì

2

TRAN THI GIANG

1176xxxxxx

xxxxx4294

18/11/2019

3

LE THI THUONG

22179xxxxxx

xxxxx5302

22/11/2019

4

DOAN THI THUY

42189xxxxxx

xxxxx8582

19/11/2019

5

NGUYEN THI HUYEN TRANG

132xxxxxx

xxxxx3302

19/11/2019

6

VU DUY DONG

142xxxxxx

xxxxx4702

20/11/2019

7

NGUYEN THI NGA

1183xxxxxx

xxxxx1702

18/11/2019

8

NGUYEN THI DUYEN

1189xxxxxx

xxxxx5285

21/11/2019

9

NGO XUAN BA

35055xxxxxx

xxxxx5708

18/11/2019

10

NGUYEN QUYNH LIEN

11xxxxxx

xxxxx3337

21/11/2019

11

NGO HUONG THUY

12xxxxxx

xxxxx3337

18/11/2019

12

TRAN DIEU LINH

19192xxxxxx

xxxxx7582

22/11/2019

13

NGUYEN NGOC KHANH THU

201xxxxxx

xxxxx5708

19/11/2019

14

PHAM DINH NGUYEN

24xxxxxx

xxxxx4337

18/11/2019

15

PHAN THI THANH

272xxxxxx

xxxxx9582

22/11/2019

16

NGUYEN THI DUNG

33161xxxxxx

xxxxx8043

20/11/2019

17

NGUYEN MINH PHUONG

271xxxxxx

xxxxx4043

21/11/2019

18

LUONG THI XUAN LINH

225xxxxxx

xxxxx8337

22/11/2019

19

NGUYEN VAN LOC

212xxxxxx

xxxxx4435

20/11/2019

20

NGUYEN THI TUYET

13xxxxxx

xxxxx1043

22/11/2019

21

PHAM DUC TOAN

1070xxxxxx

xxxxx2708

21/11/2019

22

VU ANH TUAN

25xxxxxx

xxxxx4708

23/11/2019

23

PHAM NGOC YEN

31185xxxxxx

xxxxx9337

18/11/2019

24

TRAN THI BICH LIEN

12xxxxxx

xxxxx7285

21/11/2019

25

TRAN NGOC QUYEN

161xxxxxx

xxxxx4302

20/11/2019

26

PHI THI HONG YEN

12xxxxxx

xxxxx0302

20/11/2019

27

BACH VAN TUOI

1071xxxxxx

xxxxx0708

20/11/2019

28

NGUYEN THUY LINH

36187xxxxxx

xxxxx4582

18/11/2019

29

PHAM VAN LUONG

36084xxxxxx

xxxxx7337

22/11/2019

30

DINH TIEN HOANG

1092xxxxxx

xxxxx3337

19/11/2019

31

MAI THI THUY HANG

1189xxxxxx

xxxxx5043

18/11/2019

32

LE BA HUYCH

1067xxxxxx

xxxxx9285

22/11/2019

33

BUI VAN KHIET

36097xxxxxx

xxxxx9708

19/11/2019

34

NGUYEN THI THU HANG

145xxxxxx

xxxxx1294

19/11/2019

35

NGUYEN THI HA

164xxxxxx

xxxxx2337

20/11/2019

36

DANG VAN DUC

21xxxxxx

xxxxx4337

19/11/2019

37

TRAN THI THU HIEN

1170xxxxxx

xxxxx3435

18/11/2019

38

DANG NGOC KIEN

36083xxxxxx

xxxxx2702

21/11/2019

39

PHAN THI HOA

135xxxxxx

xxxxx3337

23/11/2019

40

PHAM MANH HUNG

36086xxxxxx

xxxxx8337

20/11/2019

41

HOANG THI HUE

31xxxxxx

xxxxx0043

20/11/2019

42

HO XUAN TOAN

33059xxxxxx

xxxxx6285

20/11/2019

43

LE DINH UOC

113xxxxxx

xxxxx7294

21/11/2019

44

PHAM THI HUONG

13xxxxxx

xxxxx1285

23/11/2019

45

NGUYEN THI THU THUY

162xxxxxx

xxxxx3294

19/11/2019

46

NGUYEN THANH TAM

82189xxxxxx

xxxxx8435

20/11/2019

47

NGUYEN THU HIEN

13xxxxxx

xxxxx7337

18/11/2019

48

NGUYEN MINH HOANG

12xxxxxx

xxxxx4708

20/11/2019

49

PHAM DINH VU

112xxxxxx

xxxxx8435

22/11/2019

50

PHAM THANH HAI

34190xxxxxx

xxxxx6294

21/11/2019

 

 

 

 

 

 

292 giải ba của tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 2 (11/11 đến 17/11/2019)

   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN 2 (11/11 đến 17/11/2019)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 15,000,000VND

1

PHAN THI THANH

272xxxxxx

xxxxx4144

12/11/2019

Giải đặc biệt

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

NGUYEN VIET HOA

011xxxxxx

xxxxx3171

15/11/2019

Giải nhất

2

BUI DUC KIEN

031076xxxxxx

xxxxx7171

12/11/2019

3

LE THI UT HANH

025xxxxxx

xxxxx0881

16/11/2019

4

HO THI KIM CHI

011xxxxxx

xxxxx3171

12/11/2019

5

NGUYEN THI TRAN

205xxxxxx

xxxxx4881

11/11/2019

      

50 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

VU QUOC VINH

001079xxxxxx

xxxxx2208

16/11/2019

Giải nhì

2

NGUYEN KHAC TUE

013xxxxxx

xxxxx2209

12/11/2019

3

HOANG LY CUONG

017xxxxxx

xxxxx2210

15/11/2019

4

DINH THI THU

022185xxxxxx

xxxxx2211

12/11/2019

5

NGUYEN QUYNH DUONG

125xxxxxx

xxxxx2212

12/11/2019

6

NGUYEN VINH QUANG

033079xxxxxx

xxxxx2213

15/11/2019

7

TRAN THU THUY

163xxxxxx

xxxxx2214

12/11/2019

8

PHAM NGOC DIEP

012xxxxxx

xxxxx2215

12/11/2019

9

DUONG THI XUAN NHI

205xxxxxx

xxxxx2216

12/11/2019

10

BUI THU LAN

012xxxxxx

xxxxx2217

12/11/2019

11

JASON BRETT PETRASANTA

549xxxxxx

xxxxx2218

11/11/2019

12

NGUYEN DUY PHUONG

301xxxxxx

xxxxx2219

11/11/2019

13

TRAN THI SANG

110xxxxxx

xxxxx2220

11/11/2019

14

NGUYEN THI NGA

130xxxxxx

xxxxx2221

13/11/2019

15

TRAN THI ANH TUYET

040187xxxxxx

xxxxx2222

15/11/2019

16

BUI THANH HIEU

025xxxxxx

xxxxx2223

16/11/2019

17

DINH THI KIM THUY

026191xxxxxx

xxxxx2224

15/11/2019

18

NGUYEN QUYNH HOA

013xxxxxx

xxxxx2225

13/11/2019

19

NGUYEN KHOA BICH VAN

191xxxxxx

xxxxx2226

11/11/2019

20

NGUYEN THI HONG HANH

001185xxxxxx

xxxxx2227

11/11/2019

21

NGUYEN HAI LAM

044192xxxxxx

xxxxx2228

12/11/2019

22

TRAN THI THU QUYNH

B4xxxxxx

xxxxx2229

12/11/2019

23

LE DINH TRUNG

186xxxxxx

xxxxx2230

13/11/2019

24

NGUYEN THI KIM HOANG

023xxxxxx

xxxxx2231

14/11/2019

25

LE VAN AN

001043xxxxxx

xxxxx2232

14/11/2019

26

NGUYEN THANH TRA

182xxxxxx

xxxxx2233

14/11/2019

27

LE HAI CHAU

125xxxxxx

xxxxx2234

15/11/2019

28

BUI HONG ANH

001181xxxxxx

xxxxx2235

15/11/2019

29

NGUYEN MINH TRANG

012xxxxxx

xxxxx2236

16/11/2019

30

NGUYEN MINH HOANG

079088xxxxxx

xxxxx2237

14/11/2019

31

VUONG NGOC THU

280xxxxxx

xxxxx2238

11/11/2019

32

LE THI HOAI THUONG

174xxxxxx

xxxxx2239

14/11/2019

33

NGUYEN THANG MANH

151xxxxxx

xxxxx2240

16/11/2019

34

DANG TRUNG CHINH

013xxxxxx

xxxxx2241

14/11/2019

35

LE THI VINH

012xxxxxx

xxxxx2242

15/11/2019

36

PHAM THI PHUONG THAO

024xxxxxx

xxxxx2243

11/11/2019

37

NGUYEN THANH NGA

001183xxxxxx

xxxxx2244

11/11/2019

38

DANG THI KIM OANH

111xxxxxx

xxxxx2245

11/11/2019

39

GIAP THU THAO

122xxxxxx

xxxxx2246

14/11/2019

40

BUI NGOC QUANG

024xxxxxx

xxxxx2247

14/11/2019

41

NGUYEN THI MINH YEN

125xxxxxx

xxxxx2248

14/11/2019

42

BUI THI LAN EM

089180xxxxxx

xxxxx2249

15/11/2019

43

NGUYEN VAN HUYEN

250xxxxxx

xxxxx2250

15/11/2019

44

LY VAN THANG

241xxxxxx

xxxxx2251

15/11/2019

45

NGUYEN THI THU TRAM

191xxxxxx

xxxxx2252

16/11/2019

46

PHAM THU HOA

012xxxxxx

xxxxx2253

12/11/2019

47

NGUYEN THI THUC

031xxxxxx

xxxxx2254

12/11/2019

48

TON NU BAO OANH

225xxxxxx

xxxxx2255

13/11/2019

49

NGUYEN HONG HA

082xxxxxx

xxxxx2256

11/11/2019

50

DAM NGOC SON

013xxxxxx

xxxxx2257

15/11/2019

      

348 giải ba của tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách khách hàng có bộ số trùng bộ số lộc may tuần: Chi tiết TẠI ĐÂY

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 1 (04/11 đến 10/11/2019)

   DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN 1 (04/11 đến 10/11/2019)

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

Giải đặc biệt: trị giá 10,000,000VND

1

NGUYEN THI NGUYET QUE

151xxxxxx

xxxxx5182

05/11/2019

Giải đặc biệt

 

STT

Họ và tên

CMND/HC/ Thẻ căn cước

Số TK tiền gửi

Ngày gửi

Số lộc may giải thưởng

5 giải nhất tuần: trị giá 1,000,000VND

1

NGUYEN HUYNH NGOC TRINH

215xxxxxx

XXXXX1853

04/11/2019

Giải nhất

2

VUONG HAI LOAN

025xxxxxx

XXXXX6812

04/11/2019

3

NGUYEN HAI YEN

012xxxxxx

XXXXX8853

06/11/2019

4

TA THI VINH

001163xxxxxx

XXXXX8782

07/11/2019

5

NGO NGOC LIEN

001193xxxxxx

XXXXX1853

08/11/2019

      

49 giải nhì tuần: trị giá 200,000VND

1

DO THI TUYET

001189xxxxxx

XXXXX7852

04/11/2019

Giải nhì

2

VU THI HAO

112xxxxxx

XXXXX0716

04/11/2019

3

DINH XUAN DUONG

037087xxxxxx

XXXXX4298

08/11/2019

4

NGUYEN THI MAI HOA

025185xxxxxx

XXXXX3571

08/11/2019

5

HOANG MINH TUAN

011xxxxxx

XXXXX5201

08/11/2019

6

BUI THI THU LAN

034178xxxxxx

XXXXX7716

08/11/2019

7

TRINH DINH THIEN

001088xxxxxx

XXXXX2571

08/11/2019

8

PHUNG KIM NGOC

351xxxxxx

XXXXX8852

08/11/2019

9

NGUYEN TIEN THINH

012xxxxxx