HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN THÔNG TIN THẺ PHỤ TRÊN VPBANK NEO

-    Chủ thẻ phụ là người sử dụng tính năng này.
-    Tính năng này áp dụng với các thẻ phụ thẻ tín dụng được mở trên VPBank NEO. 
-    Sau khi chủ thẻ phụ thực hiện Xác nhận thông tin thẻ phụ trên VPBank NEO, trạng thái thẻ phụ sẽ được chuyển về sẵn sàng để kích hoạt.

Bước 1. Chọn tính năng “Xác nhận thông tin thẻ phụ”

buoc1
 

 

Bước2. Chọn thẻ cần xác nhận thông tin, kiểm tra các thông tin hiển thị trên màn hình. Đọc và xác nhận nhận đồng ý với Điều khoản điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của VPBank

 

buoc1
 
 

Bước 3. Kiểm tra lại thông tin

 

buoc1


 
Bước 4. Nhập OTP để hoàn thành xác nhận thông tin thẻ phụ.

buoc1

 

buoc1

 


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415