HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ĐIỆN

Bước 1:Đăng nhập vàoVPBankNEO, truy cập Menu "Thanh toán" -> "Thanh toán hóa đơn"

Bước 2:Thêm hóa đơn/dịch vụ mới như sau:

-Loại dịch vụ -> Thanh toán hóa đơn trả sau

-Chọn dịch vụ -> Điện

-Chọn nhà cung cấp dịch vụ -> Chọn nhà cung cấp Điện mà Khách hàng có nhu cầu thanh toán

-Nhập mã khách hàng

Lưu ý:Mã khách hàng quý khách lấy trong Giấy thông báo tiền điện quý khách nhận được hàng tháng.

Screen Shot 2021-08-06 at 23.07.57.pngScreen Shot 2021-08-06 at 23.08.02.png

Bước 3:Hiển thị thông tin hóa đơn,trong đó:

-Trường Tên gợi nhớ: hiển thị mặc định là tên nhà cung cấp (Khách hàng có thể sửa nhưng không được để trống)

-Khách hàng chọn hóa đơn và Tài khoản/thẻ để thanh toán

Screen Shot 2021-08-06 at 23.12.51.png

Bước 4:Xem lại chi tiết giao dịch và nhập mã OTP theo Phương thức xác thực mà KH đã đăng ký


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415