HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI THANH TOÁN KHÁC

 

Bước 1:Đăng nhập VPBank NEO, lựa chọn "Thanh toán"

-Loại dịch vụ -> Thanh toán hóa đơn trả sau

-Chọn dịch vụ -> Chọn dịch vụ mà Khách hàng có nhu cầu thanh toán

-Chọn nhà cung cấp dịch vụ -> Chọn nhà cung cấp Điện mà Khách hàng có nhu cầu thanh toán

-Nhập mã khách hàng


Screen Shot 2021-08-06 at 23.16.09.png

Bước 2:Hệ thống tự động hiển thị thông tin hóa đơn và thông tin thanh toán

Bước 3:Lựa chọn tài khoản thanh toán và ấn "Tiếp theo"

Bước 4:Xem lại chi tiết giao dịch và nhập mã OTP theo Phương thức xác thực mà quý khách hàng đã đăng ký để hoàn tất giao dịch.

LƯU Ý:

Sau khi Quý khách hàng thực hiện thành công:

-Thông tin thanh toán sẽ được lưu cho các lần thanh toán sau. Khách hàng có thể kiểm tra trong mục “Hóa đơn đã lưu”

-Quý khách hàng có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trong phần “Lịch sử thanh toán”

Screen Shot 2021-08-06 at 23.17.27.png

 


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415