HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ

Bước 1:Lựa chọn Menu “Thanh toán” -> “Thanh toán hóa đơn định kỳ”
 

Screen Shot 2021-08-06 at 23.21.12.png

Bước 2:Chọn hóa đơn đã lưu mà quý khách muốn thanh toán định kỳ trong phần“Chọn nhà cung cấp dịch vụ”.

Screen Shot 2021-08-06 at 23.21.55.png

Bước 3:

-Chọn “Ngày thanh toán định kỳ hàng tháng” là khoảng thời gian hàng tháng quý khách muốn hệ thống tự động quét nợ và thanh toán hóa đơn

-Chọn “Thời gian hiệu lực” là khoảng thời gian qúy khách muốn hệ thống thanh toán hóa đơn định kỳ

-Lựa chọn “Tài khoản” để thanh toán định kỳ.

Screen Shot 2021-08-06 at 23.22.47.png

Bước 4:Nhập OTP theo Phương thức xác thực mà khách hàng đã đăng ký để hoàn thành giao dịch.

LƯU Ý:

Quý khách hàng có thể xem lại các lệnh đã đăng ký trong mục “Danh sách thanh toán định kỳ”

Screen Shot 2021-08-06 at 23.25.23.png


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415