HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VAY TIÊU DÙNG KHÔNG TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRÊN 

VPBANK NEO

Để đăng ký vay tiêu dùng không TSBĐ, Quý khách cần hoàn thành 02 bước chính, bao gồm:

1.    Đăng ký khoản vay
Bước 1:Đăng nhập vào hệ thống Ngân hàng trực tuyến VPBANK trên phiên bản WEB:

Cách 1: Quý khách click vào Pop up mời mở khoản vay không TSBĐ UPL


buoc1

Cách 2: Quý khách click vào menu Vay vốn phía bên trái, chọn Mở khoản vay trực tuyến, chọn Vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm
 

buoc1

Bước 2: Khách hàng đọc bảng giới thiệu sản phẩm, chọn checkbox đồng ý sản phẩm:

buoc1
 

Bước 3: Khách hàng nhập các thông tin đăng ký

buoc1

buoc1

buoc1

 
 

Bước 4: Xem lại thông tin đăng ký

buoc1
 

 

Bước 5: Nhập OTP. Hồ sơ được chuyển sang hệ thống LOS phê duyệt. Sau khi khoản vay được phê duyệt, KH sẽ nhận được email/SMS để thực hiện xác nhận giải ngân theo mục dưới

 

buoc1
 

2.    Xác nhận giải ngân:
Bước 1: Khách hàng đăng nhập VPBANK NEO, vào Menu Vay vốn, chọn Xác nhận giải ngân. Nhận thông tin phê duyệt của Ngân hàng và chọn tài khoản giải ngân

buoc1

 

Bước 2: Xác nhận các thông tin trước khi giải ngân

buoc1

 

Bước 3: Xác nhận Hợp đồng vay vốn

buoc1
 

 

Bước 4: Nhập OTP

buoc1
 

Bước 5: Nhận email giải ngân, bao gồm: Hợp đồng cho vay và Điều kiện giao dịch chung.
 

buoc1

 

 


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415