HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VAY ONLINE CẦM CỐ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN/SỔ TIẾT KIỆM TRÊN 

VPBANK NEO

Bước 1:Quý khách đăng nhập vào hệ thống Ngân hàng trực tuyến VPBank NEO trên phiên bản web, chọn mục Vay vốn/ Vay online cầm cố tiền gửi tiết kiệm/ tiền gửi có kỳ hạn


 buoc1


Bước 2:Chọn loại tài sản cầm cố: Sổ vật lý hoặc sổ online. Khách hàng được cầm cố tối đa 03 sổ/ 1 khoản vay, và chỉ được chọn 1 loại sổ/1 khoản vay, tức là chỉ được chọn tối đa 03 sổ vật lý hoặc 03 sổ online

buoc1
 

Bước 3:Màn hình đăng ký vay vốn. Khách hàng nhập các thông tin đề nghị vay
Lưu ý: Phần chọn chi nhánh là chọn chi nhánh quản lý khoản vay, trường hợp sổ vật lý sẽ ra chi nhánh chọn để nhập kho tài sản
-    Bước 3.1: Chọn tài sản- Khách hàng chọn tối đa 03 tài sản

buoc1

 

-    Bước 3.2: Điền thông tin khoản vay và đề nghị vay vốn

buoc1
 

-    Bước 3.3: Điền thông tin phương án sử dụng vốn và lưu ý cho khách hàng

buoc1


 
Bước 4:
Xem lại thông tin vay trước khi hoàn thành

buoc1
 

Bước 5:Xem lại Hợp đồng vay vốn

buoc1


 
Bước 6:
Khách hàng nhập OTP và hoàn thành đăng ký vay
 
 

buoc1

 


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415