HƯỚNG DẪN ĐỔI PHƯƠNG THỨC NHẬN OTP

Bước 1:Tại chức năng Cài đặt chọn Đổi phương thức nhận OTP


Bước 2:Màn hình Đổi phương thức nhận OTP xuất hiện
-    Tại màn hình này sẽ có một số thông tin liên quan đên Khách hang như: Tên khách hang, ID khách hang, Phương thức hiện tại của khách hàng
-    Phương thức đang được tích chọn là phương thức hiện tại khách hàng đang sử dụng
-    Khách hàng có thể thay đổi phương thức khác: Có 3 hình thức để khách hàng có thể sử dụng nhận OTP: Qua tin nhắn, Qua email, VPBank Smart OTP
-    Chọn phương thức Khách hàng muốn đổi và lưu
 

buoc1
 

Bước 3:Nhập Mã OTP Khách hàng đang sử dụng, trước khi thay đổi phương thức nhận OTP

 buoc1
 

Bước 4:Thay dổi phương thức nhận OTP thành công


 

 

 

 


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415