HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ/HỦY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN VPBANK NEO

Bước 1:Lựa chọn chức năng “Mở/ Chặn thanh toán trực tuyến” tại “Dịch vụ thẻ” – “Quản lý thẻ”
 

buoc1

 

Bước 2:Tại mục Tôi muốn, lựa chọn “Đăng ký thanh toán trên VPBank NEO” hoặc “Hủy thanh toán trên VPPbank NEO”


 
buoc1

 

Bước 3:Lựa chọn thẻ cần thưc hiện giao dịch


 
buoc1

 

Bước 4:Màn hình “Xem lại”


 
buoc1

Bước 5:Xác thực OTP hoặc Xác thực Giao dịch 
Bước 6:Màn hình “Hoàn thành”

buoc1
 

 

 

 


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415