HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN NỘI BỘ CÙNG HỆ THỐNG VPBANK NEO

 

1. Thêm tài khoản nhận tiền
2. Tra cứu Lịch sử chuyển tiền
3. Mẫu giao dịch
4. Lưu mẫu giao dịch
5. Tra cứu/Chỉnh sửa Mẫu giao dịch
6. Đặt lịch giao dịch
7. Đặt lịch định kỳ
8. Đặt lịch tương lai
 

 

THÊM TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

Bước 1:ChọnChuyển khoản”,sau đó chọn Mục  “Thêm tài khoản nhận tiền”

Bước 2:Nhập các thông tin tài khoản nhận tiền

thanhtoankhac-1.png

 

TRA CỨU LỊCH SỬ CHUYỂN TIỀN

 

thanhtoankhac-2.png

 

Mẫu Giao Dịch

Là tính năng lưu lại đầy đủ các thông tin giao dịch chuyển khoản đã được thực hiện thành công, cho phép người dùng lựa chọn Lưu để tiết kiệm thời gian thực hiện các giao dịch kế tiếp mà không cần nhập liệu lại thông tin

 

Lưu Mẫu Giao Dịch

thanhtoankhac-3.png

 

Tra Cứu/Chỉnh Sửa Mẫu Giao Dịch

 

Bước 1:ChọnChuyển khoản”,sau đó chọn Mục  “Danh sách mẫu giao dịch”.Tại màn hình Danh sách mẫu giao dịch, chọn 01 mẫu Giao dịch đã lưu

 

thanhtoankhac-3.png

Bước 2:Tại màn hình Chi tiết mẫu

 

thanhtoankhac-4.png

thanhtoankhac-5.png

 

 

Đặt Lịch Giao Dịch

 

Là tính năng tự động trích nợ, trừ tiền tài khoản khách hàng để thực hiện giao dịch chuyển khoản đã được đặt lịch theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm 02 tính năng: Đặt lịch định kỳ và Đặt lịch tương lai

 

 

Đặt Lịch Định Kỳ

Khách hàng có thể Đặt lịch chuyển khoản tới tài khoản nhận (trong hoặc ngoài VPBank) theo tần suất Hàng tuần/ Hai tuần/ Hàng tháng…..

Bước 1:ChọnChuyển khoản”,sau đó chọn Mục  “Tới Số tài khoản”hoặc“Tới Số thẻ”

Bước 2:Tại Màn hình Chi tiết,điền các thông tin chuyển khoản bắt buộc: Ngân hàng thụ hưởng, Phương thức chuyển khoản (Chuyển nhanh Napas 247/Chuyển khoản thường), Số tài khoản/Số thẻ, Tài khoản nguồn, Số tiền, Nội dung chuyển khoản…

Bước 3:Tại mục Tần suất, chọn Tần suất chuyển khoản (Hàng tuần/ Hai tuần/ Hàng tháng…..) và Số lần chuyển khoản 

Chọn Gửi để chuyển Bước tiếp theo

thanhtoankhac-5.png

 

Bước 4:Tại màn hình “Xem lại”, kiểm tra kỹ thông tin chuyển khoản

Bước 5:Nhập mã xác thực giao dịch Smart OTP để hoàn thành giao dịch.

 

 

Đặt Lịch Tương Lai

Bước 1:ChọnChuyển khoản”,sau đó chọn Mục  “Tới Số tài khoản”hoặc“Tới Số thẻ”

Bước 2:Tại Màn hình Chi tiết,điền các thông tin chuyển khoản bắt buộc: Ngân hàng thụ hưởng, Phương thức chuyển khoản (Chuyển nhanh Napas 247/Chuyển khoản thường), Số tài khoản/Số thẻ, Tài khoản nguồn, Số tiền, Nội dung chuyển khoản…

Bước 3:Tại mục Ngày,chọn Biểu tượng Lịchđể chọn lai Ngày tương lai muốn thực hiện chuyển khoản

Chọn Gửiđể chuyển Bước tiếp theo

thanhtoankhac-5.png

Bước 4:Tại màn hình “Xem lại”, kiểm tra kỹ thông tin chuyển khoản

Bước 5:Nhập mã xác thực giao dịch Smart OTP để hoàn thành giao dịch.


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415