HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ PHONE BANKING

Bước 1:Tại chức năng Cài đặt chọn Đăng ký dịch vụ phone banking
Bước 2:Màn hình Thay đổi gói dịch vụ xuất hiện
-    Màn hình hiển thị một số thông tin của khách hàng
-    Khách hàng tick chọn vào mục “Tôi đã hiểu và chấp nhận theo điều kiện điều khoản dịch vụ Phone banking tại VPBank”
 

buoc1
 

Bước 3:Kiểm tra thông tin và xác nhận giao dịch

buoc1


 
Bước 4:
Xác thực OTP

 

buoc1
 
 

Bước 5:Đăng ký dịch vụ Phone Banking thành công


 

 

 


 

 

 

 


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415