BẢNG XẾP HẠNG NGƯỜI GIỚI THIỆU + GIẢI THƯỞNG THÁNG 3/2020

Tính đến ngày 31/03/2020 - Tổng tiền thưởng dự kiến đã lên tới gần 29 triệu đồng

Lưu ý: Người giới thiệu cần xác nhận đồng ý tham gia chương trình và trở thành đối tác giới thiệu của VPBank trong mục tiện ích “Giới thiệu bạn bè” trên Ngân hàng điện tử VPBank Online (web/app) để đủ điều kiện nhận thưởng của chương trình. Nếu Quý khách chưa xác nhận hợp đồng tham gia giới thiệu chương trình có thể xem hướng dẫn tại đây (Nếu đã ký hợp đồng vui lòng bỏ qua thông tin)

 

Họ và tên

SĐT

Số bạn đã giới thiệu thành công

Số bạn đã định danh tài khoản

Số bạn có giao dịch trên VPO

Số bạn có số dư TKTT 20 triệu đồng

Số tiền thưởng dự kiến

HA KIM ANH

XXXXXX7157

43

43

0

1

2200000

DUONG THI KIM YEN

XXXXXX1460

40

40

1

1

2070000

TRINH VAN LONG

XXXXXX9486

26

26

7

0

1440000

NINH VIET TUAN

XXXXXX4363

28

27

3

0

1410000

VU THI THUY

XXXXXX0828

20

19

5

0

1050000

TANG DUC TUONG

XXXXXX2158

16

16

10

1

1050000

NGUYEN THI THU HOA

XXXXXX6710

15

15

10

0

950000

BUI THANH HAI

XXXXXX5757

18

17

2

0

890000

DUONG DINH THI

XXXXXX6855

14

14

5

0

800000

NGUYEN THI HOA

XXXXXX9911

13

12

5

1

750000

NGUYEN MANH TUAN

XXXXXX2568

12

12

2

1

690000

NGUYEN TRONG HUNG

XXXXXX1135

13

12

1

0

620000

NGUYEN THI NA

XXXXXX3183

12

11

3

0

610000

DINH THI YEN HOA

XXXXXX9008

9

9

8

0

610000

PHAM VAN DONG

XXXXXX9186

12

11

2

0

590000

TRAN THI THOM

XXXXXX6292

11

10

2

1

590000

NGUYEN THI NGOC

XXXXXX3489

10

10

4

0

580000

NGUYEN THI HONG HANH

XXXXXX5069

10

10

4

0

580000

PHAN THI NHAT LINH

XXXXXX3474

10

10

1

1

570000

LE ANH TU

XXXXXX7986

9

9

4

0

530000

CHU THI HONG THAM

XXXXXX2863

8

8

2

1

490000

PHAM VIET ANH

XXXXXX3003

9

9

0

0

450000

HOANG VAN BAO

XXXXXX8057

7

7

4

0

430000

VU VAN LUU

XXXXXX1182

8

7

0

1

400000

DUONG VAN TUAN

XXXXXX9522

7

7

1

0

370000

NGUYEN THI THU HIEN

XXXXXX4372

7

7

0

0

350000

DUONG THI THANH HUONG

XXXXXX6227

6

6

1

0

320000

LE MINH DUONG

XXXXXX8493

5

5

1

0

270000

LE THUY NA

XXXXXX5360

5

5

0

0

250000

NGUYEN QUANG HUY

XXXXXX2511

5

5

0

0

250000

NGUYEN DANG MINH VUONG

XXXXXX3877

5

5

0

0

250000

NGUYEN AN NINH

XXXXXX4888

4

4

1

0

220000

NGUYEN TRUONG THANH

XXXXXX7259

3

3

2

0

190000

TRAN THI HANG

XXXXXX7445

3

3

2

0

190000

DO HOANG HA

XXXXXX5784

3

3

2

0

190000

TRAN THI THUY HONG

XXXXXX1812

3

3

1

0

170000

PHAM MINH CHAU

XXXXXX2043

3

3

1

0

170000

NGO MANH TUNG

XXXXXX4556

2

2

1

1

170000

BUI THANH HANG

XXXXXX7982

4

3

0

0

150000

NGUYEN HUU LOC

XXXXXX5715

3

3

0

0

150000

NGUYEN VAN HUAN

XXXXXX5179

3

3

0

0

150000

PHAM HAI NAM

XXXXXX1194

2

2

2

0

140000

PHAM TUAN NAM

XXXXXX5655

2

2

1

0

120000

TRAN HUU NINH

XXXXXX4296

2

2

1

0

120000

TA TIEU NGOC

XXXXXX0104

5

2

1

0

120000

MAI THI NGA

XXXXXX4699

2

2

1

0

120000

NGUYEN HONG NHUNG

XXXXXX9327

1

1

1

1

120000

LUU VAN VINH

XXXXXX5869

13

2

1

0

120000

LA TRUNG KIEN

XXXXXX9696

2

2

1

0

120000

VU VAN THAI

XXXXXX8884

2

2

1

0

120000

NGUYEN NGOC ANH VU

XXXXXX7035

1

1

0

1

100000

DANG THI PHUONG VAN

XXXXXX3555

2

2

0

0

100000

TA HUYEN TRANG

XXXXXX4025

2

2

0

0

100000

PHAM THI NGA

XXXXXX2636

2

2

0

0

100000

TRINH THI TUYET

XXXXXX1199

2

2

0

0

100000

DUONG DUC THANH

XXXXXX2568

2

2

0

0

100000

NGUYEN VAN THANH

XXXXXX3994

2

2

0

0

100000

DOAN THI NGA

XXXXXX7710

1

1

0

1

100000

PHAN THI THUY DUNG

XXXXXX8424

1

1

1

0

70000

NGUYEN LIEU QUOC NGOC

XXXXXX0416

1

1

1

0

70000

VU THI DIEU LINH

XXXXXX0658

1

1

1

0

70000

TRAN VAN HIEN

XXXXXX6916

1

1

1

0

70000

NGUYEN THI DIEU HONG

XXXXXX8144

1

1

1

0

70000

NGUYEN HONG THAI

XXXXXX9388

1

1

1

0

70000

PHAM THI BICH NGOC

XXXXXX7038

1

1

1

0

70000

LY PHAN BAO CHAU

XXXXXX1484

1

1

1

0

70000

NGUYEN THI HANG

XXXXXX5540

1

1

1

0

70000

LE MINH TUNG

XXXXXX3850

1

1

1

0

70000

CHU THI MAI PHUONG

XXXXXX2814

1

1

1

0

70000

DINH HUU QUANG

XXXXXX7025

2

1

1

0

70000

QUYEN LUC

XXXXXX9627

1

1

1

0

70000

PHAN BICH LIEU

XXXXXX7684

1

1

1

0

70000

NGUYEN VIET PHUONG

XXXXXX9698

2

1

0

0

50000

NGUYEN THI MINH

XXXXXX5168

1

1

0

0

50000

LAM THI THUY

XXXXXX3181

1

1

0

0

50000

TRAN QUANG HUNG

XXXXXX7800

3

1

0

0

50000

PHAM THI THU HUONG

XXXXXX0682

1

1

0

0

50000

LE NHAT QUANG

XXXXXX2479

1

1

0

0

50000

HA THIEN NGA

XXXXXX4751

1

1

0

0

50000

NGUYEN THI THANH HUYEN

XXXXXX6996

1

1

0

0

50000

BUI THI TO UYEN

XXXXXX8098

1

1

0

0

50000

NGUYEN HONG NHUNG

XXXXXX4173

2

1

0

0

50000

CAO VAN MINH

XXXXXX5454

1

1

0

0

50000

NGUYEN THUY PHUONG

XXXXXX6668

1

1

0

0

50000

PHAM HUU NGOC

XXXXXX7647

1

1

0

0

50000

LE THI THANH VAN

XXXXXX1995

1

1

0

0

50000

VU THI CHUYEN

XXXXXX7414

1

1

0

0

50000

DINH THI TUYET

XXXXXX7679

32

1

0

0

50000

DUONG THI THAO

XXXXXX6590

1

1

0

0

50000

LE THANH LUAN

XXXXXX4544

1

1

0

0

50000

DANG DUY MINH

XXXXXX3886

1

1

0

0

50000

BUI THI THANH BINH

XXXXXX1677

1

1

0

0

50000

LE VAN TUAN

XXXXXX7979

1

1

0

0

50000

TRAN THI NGOC THAO

XXXXXX6707

1

1

0

0

50000

PHAM THI MINH HAO

XXXXXX4373

1

1

0

0

50000

LE VAN THAO

XXXXXX2145

2

1

0

0

50000

CU THI NHAT LE

XXXXXX6997

1

1

0

0

50000

TRAN THI THU HOAI

XXXXXX0579

1

1

0

0

50000

NGUYEN THI MY THIEN

XXXXXX5421

1

1

0

0

50000

VU CHAU THUY

XXXXXX1455

1

1

0

0

50000

HOANG THI NHI HA

XXXXXX1111

1

1

0

0

50000

LE NHO LAM

XXXXXX1410

1

1

0

0

50000

LE TRAN BICH HANH

XXXXXX0596

2

1

0

0

50000

NGUYEN TRUNG ANH

XXXXXX9156

1

1

0

0

50000

TRAN VAN CUONG

XXXXXX4920

1

1

0

0

50000

NGUYEN THE DUONG

XXXXXX3201

1

1

0

0

50000

DINH DUC BINH

XXXXXX7367

1

1

0

0

50000

PHAN TIEN TOAN

XXXXXX6479

1

1

0

0

50000

TRAN TRUC QUYNH

XXXXXX5897

1

1

0

0

50000

NGUYEN KHAC CUONG

XXXXXX2855

1

0

0

0

0

PHUNG THUY LINH

XXXXXX0123

1

0

0

0

0

NGUYEN THI MAI

XXXXXX5914

1

0

0

0

0

VU THANH BINH

XXXXXX2383

1

0

0

0

0

MAI VAN HOANG

XXXXXX7889

1

0

0

0

0

NGUYEN THI XUAN HONG

XXXXXX7186

1

0

0

0

0

NGUYEN THI MY

XXXXXX5368

1

0

0

0

0

TRAN HAU

XXXXXX9321

1

0

0

0

0

DAO THI TUYET NHUNG

XXXXXX8734

1

0

0

0

0

HOANG THI BICH NGOC

XXXXXX5556

1

0

0

0

0

NGUYEN HAI DANG

XXXXXX8288

1

0

0

0

0

NGUYEN PHAM HA VY

XXXXXX7086

1

0

0

0

0

LU THANH TUYEN

XXXXXX9042

1

0

0

0

0

TRAN THI HONG THUONG

XXXXXX4117

1

0

0

0

0

KIEU TIEN SINH

XXXXXX0711

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN DUC

XXXXXX0590

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN NAM

XXXXXX6658

2

0

0

0

0

NGHIEM THI LAN

XXXXXX3689

1

0

0

0

0

LE TRUNG TUAN

XXXXXX5742

1

0

0

0

0

CAO THI THANH TUYEN

XXXXXX4949

1

0

0

0

0

HOANG TUAN VIEN

XXXXXX5985

1

0

0

0

0

PHAN THI MO

XXXXXX6258

1

0

0

0

0

TRAN NHUT TRUONG

XXXXXX2828

1

0

0

0

0

HOANG ANH QUOC MINH

XXXXXX5526

1

0

0

0

0

BUI PHUONG HA

XXXXXX7230

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN DONG

XXXXXX6591

1

0

0

0

0

NGUYEN THE TAI

XXXXXX3433

1

0

0

0

0

TRAN THI HUYEN TRANG

XXXXXX7681

1

0

0

0

0

TRAN THI TUYET

XXXXXX9943

1

0

0

0

0

NGUYEN QUANG DUNG

XXXXXX7918

1

0

0

0

0

PHUNG QUANG AN

XXXXXX0411

1

0

0

0

0

DOAN THI THUY NGA

XXXXXX0091

1

0

0

0

0

VU DINH THINH

XXXXXX7665

1

0

0

0

0

VU NGOC ANH

XXXXXX8147

1

0

0

0

0

NGUYEN THI MAI HUONG

XXXXXX6586

1

0

0

0

0

TA VAN HIEU

XXXXXX9689

1

0

0

0

0

NGO QUACH DANG VINH PHU

XXXXXX5730

1

0

0

0

0

HUYNH THI KIM TRANG

XXXXXX0989

2

0

0

0

0

DUONG THI NGOC

XXXXXX2322

1

0

0

0

0

LE THU HA

XXXXXX6929

1

0

0

0

0

LUONG THI THOAN

XXXXXX1083

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN HAO

XXXXXX9631

1

0

0

0

0

LUONG THE VINH

XXXXXX6480

1

0

0

0

0

LE MINH HIEN

XXXXXX3603

1

0

0

0

0

TRAN THI HOANG THU UYEN

XXXXXX1549

1

0

0

0

0

NGUYEN VU UYEN PHUONG

XXXXXX8017

1

0

0

0

0

PHAM THI ANH TUYET

XXXXXX8086

1

0

0

0

0

TRAN BINH

XXXXXX9678

1

0

0

0

0

BUI DUY HUNG

XXXXXX5266

1

0

0

0

0

NGUYEN THI YEN

XXXXXX8899

1

0

0

0

0

TRAN THI HAI YEN

XXXXXX4111

1

0

0

0

0

NGUYEN TUAN ANH

XXXXXX9713

1

0

0

0

0

BUI DINH HIEP

XXXXXX6591

1

0

0

0

0

TRINH MINH TIEN

XXXXXX0653

1

0

0

0

0

HOANG VAN VAN

XXXXXX3606

1

0

0

0

0

TRAN THI THUY LINH

XXXXXX8264

1

0

0

0

0

HOANG QUOC CHUNG

XXXXXX7252

1

0

0

0

0

NGUYEN THI THU HIEN

XXXXXX7986

5

0

0

0

0

NGUYEN HUU KHANH

XXXXXX0310

1

0

0

0

0

PHUNG MINH DUNG

XXXXXX8914

1

0

0

0

0

QUACH THI MY OANH

XXXXXX7108

1

0

0

0

0

PHAM THUY LIEN

XXXXXX0616

1

0

0

0

0

NGUYEN ANH THANH

XXXXXX0186

1

0

0

0

0

PHAM NGUYEN TUAN KIET

XXXXXX4467

1

0

0

0

0

TRAN THANH SANG

XXXXXX0426

1

0

0

0

0

LE THI VAN ANH

XXXXXX2089

1

0

0

0

0

DUONG THI THU HIEN

XXXXXX6368

1

0

0

0

0

HOANG XUAN DUY

XXXXXX5706

1

0

0

0

0

NGUYEN PHUONG THAO

XXXXXX0888

1

0

0

0

0

DANG THI LAN

XXXXXX1571

1

0

0

0

0

DUONG MINH KY

XXXXXX6600

2

0

0

0

0

LY KHAI AN

XXXXXX9238

1

0

0

0

0

LUU THI HANG

XXXXXX0178

1

0

0

0

0

NGUYEN VIET ANH

XXXXXX6006

1

0

0

0

0

NGUYEN THI THU THUY

XXXXXX3322

1

0

0

0

0

VUONG QUOC VIET

XXXXXX3724

1

0

0

0

0

LIU XUONG LAM

XXXXXX4360

2

0

0

0

0

DINH QUOC VIET

XXXXXX5465

1

0

0

0

0

LE CHI TAM

XXXXXX2034

1

0

0

0

0

NGUYEN QUANG DUONG

XXXXXX3311

2

0

0

0

0

HOANG THI MA GHI

XXXXXX8853

1

0

0

0

0

NGUYEN HOANG HIEP

XXXXXX5394

2

0

0

0

0

VO DINH SU

XXXXXX4567

1

0

0

0

0

LE SI BINH

XXXXXX1796

1

0

0

0

0

DUONG NGUYEN TRUONG GIANG

XXXXXX3430

1

0

0

0

0

HOANG VAN MOI

XXXXXX5497

1

0

0

0

0

NGUYEN THI LAN ANH

XXXXXX0298

1

0

0

0

0

NGUYEN MINH NHUT

XXXXXX1544

1

0

0

0

0

PHAN NGUYEN TUAN ANH

XXXXXX0073

1

0

0

0

0

DOAN THI HONG HANH

XXXXXX7746

1

0

0

0

0

TA VAN NHAN

XXXXXX6732

1

0

0

0

0

DANG VAN LONG

XXXXXX7333

1

0

0

0

0

PHAN ANH TUAN

XXXXXX7980

1

0

0

0

0

KHUC PHUONG THAO

XXXXXX2297

1

0

0

0

0

NONG ANH QUYNH

XXXXXX8859

1

0

0

0

0

VU THI HUYEN

XXXXXX5282

1

0

0

0

0

DAM THI THANH THUY

XXXXXX1641

1

0

0

0

0

PHAM VAN DUC

XXXXXX1969

1

0

0

0

0

DANG PHUONG NHUNG

XXXXXX5536

1

0

0

0

0

CAO CHI DUC

XXXXXX3713

1

0

0

0

0

NGUYEN DUC TUAN

XXXXXX4495

1

0

0

0

0

THACH THO

XXXXXX9295

1

0

0

0

0

DANG VAN KHAI

XXXXXX1111

1

0

0

0

0

NONAME

XXXXXX8910

1

0

0

0

0

DINH MINH THANH

XXXXXX5168

1

0

0

0

0

NGUYEN TUAN ANH

XXXXXX9967

3

0

0

0

0

TRAN VAN HA

XXXXXX4221

1

0

0

0

0

KHONG THI THU UYEN

XXXXXX3899

1

0

0

0

0

NGUYEN ANH DUC

XXXXXX6040

1

0

0

0

0

NGO HUU CONG

XXXXXX1797

2

0

0

0

0

NGUYEN THI HANG

XXXXXX8420

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN VINH

XXXXXX5982

1

0

0

0

0

TRINH VAN THANH

XXXXXX6336

1

0

0

0

0

NGUYEN THI PHUONG THAO

XXXXXX8623

2

0

0

0

0

DOAN THI THUY DUNG

XXXXXX3752

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN LAM

XXXXXX3192

1

0

0

0

0

NGUYEN DUC NGUYEN

XXXXXX5609

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN CONG

XXXXXX4507

1

0

0

0

0

NGUYEN THU HA

XXXXXX4629

1

0

0

0

0

VU LE LAN ANH

XXXXXX3674

1

0

0

0

0

DANG TRUNG KY

XXXXXX6830

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN TOAN

XXXXXX9508

1

0

0

0

0

NGUYEN VAN TUAN

XXXXXX7043

1

0

0

0

0

VO NGUYEN DUYEN HAO

XXXXXX8388

1

0

0

0

0

NGUYEN NHU TU

XXXXXX1836

1

0

0

0

0

LAM TUAN ANH

XXXXXX5231

1

0

0

0

0

VU TUAN ANH

XXXXXX6298

1

0

0

0

0

LE THANH HA

XXXXXX7188

1

0

0

0

0

VU ANH DUC

XXXXXX4443

1

0

0

0

0

BUI DUC HAI

XXXXXX5188

1

0

0

0

0

LE CHI CONG

XXXXXX0548

1

0

0

0

0

PHAM THI THU HIEN

XXXXXX7354

1

0

0

0

0

BUI DUC PHUONG

XXXXXX5555

1

0

0

0

0

VO THI THUY LINH

XXXXXX1017

1

0

0

0

0

TRAN BAO LINH

XXXXXX0377

1

0

0

0

0

TRAN QUANG VINH

XXXXXX1102

1

0

0

0

0

NGUYEN THANH TIEN

XXXXXX0766

1

0

0

0

0

TRAN THI HANG

XXXXXX7541

1

0

0

0

0

LE DANG AN

XXXXXX8516

2

0

0

0

0

HO THI TUYET LAN

XXXXXX3471

1

0

0

0

0

MAI LE XUAN HIEP

XXXXXX8740

1

0

0

0

0

TRAN THI THU MINH

XXXXXX9020

1

0

0

0

0

NGUYEN THI HANH NHON

XXXXXX6862

1

0

0

0

0

LE THI NGOC DIEP

XXXXXX6005

1

0

0

0

0

NGUYEN THI NHUNG

XXXXXX0797

1

0

0

0

0

NGUYEN TRONG BEN

XXXXXX4975

1

0

0

0

0

LE THI GIA HAN

XXXXXX1628

1

0

0

0

0

CAO THI HUONG

XXXXXX0749

1

0

0

0

0

NGUYEN AI THUY

XXXXXX0488

1

0

0

0

0

VU THI NHAN

XXXXXX5282

1

0

0

0

0

PHAM TIEN LONG

XXXXXX4660

1

0

0

0

0

LUU THI HONG NHUNG

XXXXXX8872

1

0

0

0

0

HOANG VAN SON

XXXXXX3035

3

0

0

0

0

 

Lưu ý:

VPBank sẽ tổng hợp danh sách người giới thiệu hợp lệ vào cuối tháng và chi thưởng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc của tháng tiếp theo.

- Chỉ những người tham gia có số tiền thưởng tích lũy trong tháng từ 250,000Đ được chi thưởng.

 

THAM GIA GIỚI THIỆU VÀ NHẬN THƯỞNG TỚI 120,000Đ CHO MỖI LỜI MỜI

 
 
ƯU ĐÃI KHÁC KHI MỞ TÀI KHOẢN VPBANK TRỰC TUYẾN
COMBO QUÀ TẶNG 300,0000Đ

Nhận combo quà tặng 300,000Đ khi mở tài khoản và lần đầu liên kết ví ZaloPay - VPBank.

COMBO QUÀ TẶNG 700,000 TỪ MOMO

Đang cập nhật...


Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Trụ sở: VPBank Tower - 89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Liên hệ: 1900545415